Windykacja Długów

Windykacja Długów Toruń
  • Przygotowywania wezwań do zapłaty oraz wezwań do próby ugodowej
  • Przygotowywania porozumień dotyczących spłaty należności
  • Zabezpieczania roszczeń klientów przed wszczęciem lub w trakcie postępowania sądowego
  • Sporządzania wniosku o nadanie klauzuli wykonalności tytułowi egzekucyjnemu
  • Przygotowywania wniosku o wszczęcie egzekucji komorniczej
  • Przeprowadzania postępowania o wyjawienie majątku dłużnika
  • Nadzorowania właściwego przebiegu egzekucji komorniczej
  • Weryfikacji zasadności umorzenia postępowania przez komornika

Kancelaria w Toruniu

Kancelaria Adwokacka Mateusz Kowalkowski
ul. Krakowska 53,
87-100 Toruń

Skontaktuj się

+48 723-281-617
kontakt@kancelariakowalkowski.pl

Copyright

Strony internetowe i pozycjonowanie
Copyright © 2022 Agencja WebMaster. Wszelkie prawa zastrzeżone.

ip stresser