Obsługa Prawna Firm

Obsługa Prawna Firm Toruń

W ramach obsługi stałej przedsiębiorców Kancelaria opracowuje wzory umów i regulaminów, projekty dokumentów korporacyjnych firmy, konsultuje bieżące zagadnienia prawne, sporządza opinie, bierze udział w negocjacjach. Ponadto w zakres obsługi wchodzi również wsparcie prawne w przygotowywaniu wniosków i reprezentacji w postępowaniach administracyjnych. Obsługa stała świadczona jest zdalnie lub podczas dyżurów u Klienta.

 • Zakładanie spółek, otwieranie działalności gospodarczej i prowadzenie postępowań rejestrowych
 • Analiza prawna spółek handlowych
 • Przygotowywanie i negocjowanie umów projektów inwestycyjnych
 • Likwidacja spółek i zamykanie działalności gospodarczej
 • Łączenie i podział spółek kapitałowych
 • Zmiany umów spółek i statutów, zmiany w KRS, zmiany kapitału zakładowego
 • Podział, łączenie, sprzedaż i przejmowanie spółek
 • Przygotowywanie umów dotyczących wewnętrznych stosunków pomiędzy wspólnikami w spółkach
 • Przekształcenia spółek, w szczególności spółek z ograniczoną odpowiedzialnością w spółki akcyjne (i na odwrót) oraz spółek osobowych w spółki kapitałowe
 • Doradztwo w postępowaniach upadłościowych przewidujących likwidację majątku upadłego jak również w postępowaniach z możliwością zawarcia układu z wierzycielami
 • Przygotowywanie i negocjowanie kontraktów handlowych
 • Przygotowywanie uchwał organów spółek

Kancelaria w Toruniu

Kancelaria Adwokacka Mateusz Kowalkowski
ul. Krakowska 53,
87-100 Toruń

Skontaktuj się

+48 723-281-617
kontakt@kancelariakowalkowski.pl

Copyright

Strony internetowe i pozycjonowanie
Copyright © 2022 Agencja WebMaster. Wszelkie prawa zastrzeżone.

ip stresser